معاونت امور زنان ریاست جمهوری در مسیر سیاست‌های ابلاغی خانواده حرکت کند

کارشناس امور زنان با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری گفت: عملکرد سال‌های اخیر معاونت امور زنان ریاست جمهوری با این سیاست‌ها فاصله داشته است و باید از این پس در مسیر این سیاست‌ها حرکت کند.

<
از: خبرگزاری فارس
معاونت امور زنان ریاست جمهوری در مسیر سیاست‌های ابلاغی خانواده حرکت کند