سرگردانی 2 بازیکن استقلال برای ثبت قرارداد در هیات فوتبال

باشگاه استقلال دو بازیکن دیگر را برای ثبت قرارداد به هیات فوتبال فرستاد.

<
از: خبرگزاری فارس
سرگردانی 2 بازیکن استقلال برای ثبت قرارداد در هیات فوتبال