Home

لزوم یادآوری وقایع 17 شهریور به نسل جدید

امام جمعه شهرستان شوط گفت: باید برای یادآوری رویدادها و واقعه‌های تلخ 17 شهریور برای نسل جدید گام برداشت.

از: خبرگزاری فارس
لزوم یادآوری وقایع 17 شهریور به نسل جدید