پرداخت 520 میلیارد ریال تسهیلات در مازندران

مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون مازندران گفت: بانک توسعه تعاون در پنج ماه امسال 520 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در تمام بخش‌های اقتصادی در استان پرداخت کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
پرداخت 520 میلیارد ریال تسهیلات در مازندران