50 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در سیرجان

نماینده سیرجان و بردسیر در مجلس گفت: 50 واحد صنعتی نیمه تعطیل در سیرجان فعالیت دارند که 2 واحد مربوط به وزارت کار و یکی کارخانه لاستیک بارز و دیگری کارخانه پارس الکترونیک که 5 سال تعطیل هستند و باید سریع‌تر راه‌اندازی شوند.

<
از: خبرگزاری فارس
50 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل در سیرجان