اهمیت اینجرلیک برای شنود و جاسوسی از منطقه/ آلمان زیر نظر آمریکا فعالیت می‌کند

کریستوف هرتسل گفت: آمریکا با کمک متحدین خود در حال مدیریت تروریست‌هاست که بخشی از این پروژه به کمک عملیات شنود و جاسوسی آلمان‌ها از طریق اینجرلیک صورت می‌گیرد.

<
از: خبرگزاری فارس
اهمیت اینجرلیک برای شنود و جاسوسی از منطقه/ آلمان زیر نظر آمریکا فعالیت می‌کند