رفع رکود در کشور نیازمند تمهیدات ویژه دولت است/رفع موانع تولید مهم‌ترین برنامه دولت

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت:‌ ما از سال 90 به مشکل رکود در کشور گرفتار شدیم و هنوز نتوانسته‌ایم رکود را در کشور پایان دهیم،‌ دولت توانست که بر تورم فائق بیاید، اما بحث رکود مستلزم نگاه ویژه‌ای است و دولت تمهیدات ویژه‌ای را در این خصوص اندیشیده است.

<
از: خبرگزاری فارس
رفع رکود در کشور نیازمند تمهیدات ویژه دولت است/رفع موانع تولید مهم‌ترین برنامه دولت