ساز و کار اجرایی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منتظر ابلاغ بانک مرکزی

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۵
ساز و کار اجرایی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منتظر ابلاغ بانک مرکزی

با گذشت حدود یک هفته از تصویب دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن از سوی "شورای پول و اعتبار "، بانک مرکزی هنوز این دستورالعمل را به بانک مسکن ابلاغ نکرده تا ساز و کار آن تعیین و مشخص شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در یک‌هزار و دویست و بیست و سومین جلسه شورای پول و اعتبار "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

بنابراین گزارش، شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تأمین مالی بخش مسکن از طریق جذب پس‌اندازهای خرد و اعطای تسهیلات مسکن و با استناد به آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 7 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوب هیئت وزیران، "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" را در 18 ماده و 4 تبصره، تصویب کرد.

این گزارش می افزاید:اگر چه از تصویب این اقدام شورای پول و اعتبار یک هفته می گذرد اما هنوز این مصوبه از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ نشده است، دستورالعملی که بر اساس آن ساز و کار و نرخ سود مصوبه که باید تابع نرخ سود بخش مسکن باشد تعیین شود.

اگر چه هنوز اطلاعات بیشتری از فعالیت موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن از سوی بانک مرکزی و بانک مسکن استخراج نشده است اما ظاهرا این موسسات همانند نهادهای مالی قرار است در استان ها و یا شهرها تاسیس و سپس اقدام به جذب سرمایه های خرد و کلان سپرده گذاران و سرمایه گذاران کنند تا این سرمایه ها جذب پروژه های ساختمانی و ساخت و ساز شوند.

با وجود مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار تا زمانی که این مصوبه از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ نشود این بانک نمی تواند ساز و کار آن را آماده کند.با مشخص شدن ساز و کار اجرایی این موسسات نرخ سود آن نیز تعیین خواهد شد.

مقامات مسئول بانک مسکن نیز با بیان اینکه هنوز بانک مرکزی دستورالعمل فعالیت موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن را ابلاغ نکرده است اعلام کردند که ساز و کار اجرایی فعالیت این موسسات به محض اینکه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود تهیه و بخشنامه آن ابلاغ خواهد شد.

ساز و کار اجرایی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منتظر ابلاغ بانک مرکزی
jkkjkjkjkj