Home

اخلاق در شبکه‌های اجتماعی رعایت نمی‌شود/ضعف عمده شبکه‌های اجتماعی سرعت انتشار و بازانتشار است

رئیس پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات با بیان اینکه قبلا در رسانه‌ها افراد پایبند اخلاق حرفه‌ای بودند و سطحی از اخلاق حرفه‌ای رعایت می‌شد اما در شبکه‌های اجتماعی اخلاق رعایت نمی‌شود گفت: ضعف عمده شبکه‌‌های اجتماعی سرعت انتشار و بازانتشار است.

از: خبرگزاری فارس
اخلاق در شبکه‌های اجتماعی رعایت نمی‌شود/ضعف عمده شبکه‌های اجتماعی سرعت انتشار و بازانتشار است
  test