Home

پنج فیلم کوتاه در اردبیل اکران شد

به بهانه جشن روز سینما با رونمایی از پنج فیلم کوتاه پخش این آثار هنری در اردبیل آغاز شد.

از: خبرگزاری فارس
پنج فیلم کوتاه در اردبیل اکران شد