مراسم یادبود پنجاه و پنجمین سالروز ارتحال رجبعلی خیاط در «ری» برگزار شد

پنجاه و پنجمین سالروز ارتحال ملکوتی عارف سالک شیخ رجبعلی نکوگویان خیاط با حضور مریدان و شیفتگان وی در مزار وی واقع در آرامستان ابن بابویه شهرری برگزار شد.

<
از: خبرگزاری فارس
مراسم یادبود پنجاه و پنجمین سالروز ارتحال رجبعلی خیاط در «ری» برگزار شد