سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های خارجی کاهش یافته است

وزیر راه و شهرسازی گفت: در گذشته تفاهم‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت نصف بود اما اکنون برای جذب بیشتر سرمایه‌گذار خارجی سهم دولت را به 30 درصد کاهش داده‌ایم و پروژه آزادراه شرق اصفهان نیز با قرارداد 70 به 30 منعقد شده است.

<
از: خبرگزاری فارس
سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های خارجی کاهش یافته است