جزئیات جدید از استعفاء دسته جمعی هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور مرکز تبریز/ استقرار دیوان محاسبات در دانشگاه پیام نور استان

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان‌شرقی درباره استعفاء دسته جمعی هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور مرکز تبریز و انصراف آنان در ادامه‌ کار گفت: استعفای معاونان و رئیس دانشگاه طبیعی بوده و ما به زور نمی‌توانیم کسی را نگاه داریم.

<
از: خبرگزاری فارس
جزئیات جدید از استعفاء دسته جمعی هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور مرکز تبریز/ استقرار دیوان محاسبات در دانشگاه پیام نور استان