ایمان قلبی و اطاعت از ولایت رمز پیروزی ملت ایران در جنگ 8 ساله بود/ 40 درصد مدارس خدابنده تخریبی است

امام جمعه قیدار با بیان اینکه جنگ تحمیلی همه محاسبات متعارف بشرى را بر هم زد، گفت: راز پیروزى بر دشمن حرکت بر مبنا و محور غدیر، ایمان قلبى و حقیقى به غیب و نصرت الهى و اطاعت از ولی فقیه و ایمان به خدا و اطاعت از ولی بود.

<
از: خبرگزاری فارس
ایمان قلبی و اطاعت از ولایت رمز پیروزی ملت ایران در جنگ 8 ساله بود/ 40 درصد مدارس خدابنده تخریبی است