Home

اجرای طرح نظارتی ویژه نوشت‎افزار در آستانه بازگشایی مدارس در کردکوی

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کردکوی از اجرای طرح نظارتی ویژه نوشت‎افزار با هدف برخورد با تخلفات احتمالی برخی واحدهای صنفی و عده‎ای از افراد سودجو در آستانه بازگشایی مدارس در کردکوی خبر داد.

از: خبرگزاری فارس
اجرای طرح نظارتی ویژه نوشت‎افزار در آستانه بازگشایی مدارس در کردکوی
  test