Home

درخشش قمی‌ها در جشنواره ادبی هنری «ماه در برکه»

سومین دوره جشنواره ادبی هنری «ماه در برکه» با موضوع غدیر در 4 بخش شعر، ‌پیامک ادبی، خوشنویسی و پوستر برگزار شد و قمی‌ها رتبه نخست بخش پیامک ادبی و رتبه نخست و چهارم بخش شعر را از آن خود کردند.

از: خبرگزاری فارس
درخشش قمی‌ها در جشنواره ادبی هنری «ماه در برکه»
  test