قهرمانان پارالمپیک وارد اردبیل شدند

قهرمان و نایب قهرمان پارالمپیک ریو وارد زادگاهشان اردبیل شدند.

<
از: خبرگزاری فارس
قهرمانان پارالمپیک وارد اردبیل شدند