رابطه دولت و بانک مرکزی تورمی شده است/ ناکامی انضباط پولی با کسری 48هزار میلیاردی تراز عملیاتی بودجه

یک اقتصاددان با اشاره به افزایش 33 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و کاهش سپرده‌گذاری دولت در این بانک، گفت: این دو متغیر نشان می‌دهد رابطه دولت و بانک مرکزی تورمی شده است.

<
از: خبرگزاری فارس
رابطه دولت و بانک مرکزی تورمی شده است/ ناکامی انضباط پولی با کسری 48هزار میلیاردی تراز عملیاتی بودجه