تجمع دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتراض به مشکلات صنفی و هزینه سنوات

جمعی از دانشجویان دانشگاه اصفهان به دلیل تغییر مصوبات مربوط به سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی و همچنین مشکلات خوابگاه و تغذیه‌ دانشجویان ارشد و دکتری تجمع کردند.

<
از: خبرگزاری فارس
تجمع دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتراض به مشکلات صنفی و هزینه سنوات