Home

نسبت به دفاع مقدس احساس دِین می‌کنم/ حدس میزنم نادر فلاح یک سوپراستار شود

مریم دوستی گفت: از آنجایی که پدرم نظامی و ایثارگر بوده است همواره به دفاع مقدس احساس دِین می کنم و فکر می کنم تاچندین فیلم بعدی خود را در این عرصه بسازم.

از: خبرگزاری فارس
نسبت به دفاع مقدس احساس دِین می‌کنم/ حدس میزنم نادر فلاح یک سوپراستار شود