Home

اسلام سلفی و تکفیری جهان را مشمئز کرده است/روحیه انقلابی و جهادی باید استمرار یابد/ هجمه فرهنگی غرب در همه جا آشکار است

رئیس قوه قضاییه تفسیر تکفیری و سلفی از اسلام را موجب اشمئزاز جهان توصیف کرد و با بیان اینکه تفسیر تروریست پرور از اسلام نتیجه ای جز برادرکشی ندارد، گفت: اسلام شیعه، اسلام عقلانیت و معارف حقه است و این اسلام برخاسته از تفسیر ولوی و علوی است.

از: خبرگزاری فارس
اسلام سلفی و تکفیری جهان را مشمئز کرده است/روحیه انقلابی و جهادی باید استمرار یابد/ هجمه فرهنگی غرب در همه جا آشکار است