انسان در پرتو تدبر در قرآن جان دوباره می‌گیرد/ مفاهیم آیات قرآن کریم مورد توجه قرار گیرد

استاد حوزه علمیه قم گفت: انسان در پرتو تدبر در قرآن کریم جان دوباره می‌گیرد و مفاهیم آیات الهی امروز باید مورد توجه قرار گیرد.

<
از: خبرگزاری فارس
انسان در پرتو تدبر در قرآن جان دوباره می‌گیرد/ مفاهیم آیات قرآن کریم مورد توجه قرار گیرد