«امامت» تنها راه سعادت جهانیان؛ فراموشی «غدیر» ظلم به بشریت است

سعادت و موفقیت فقط در پرتو امامت بدست می‌آید و اگر روز غدیر به فراموشی و غفلت سپرده شود به عنوان ظلم به بشریت و انسانیت تلقی می‌شود.

<
از: خبرگزاری فارس
«امامت» تنها راه سعادت جهانیان؛ فراموشی «غدیر» ظلم به بشریت است