Home

عارف در موضعی نیست که از فراکسیون امید گلایه کند/ شاید مجبور شویم برخی از بزرگان را حذف کنیم/ ورزشکاران جایی در لیست اصلاحات نخواهند داشت

محمود صادقی درباره گلایه‌هایی که عارف از اعضای فراکسیون امید نیز مطرح کرده بود، افزود: عارف در موضعی نیست که از فراکسیون گلایه کند، چون فراکسیون در عارف خلاصه می شود و وی رئیس این فراکسیون است.

از: خبرگزاری فارس
عارف در موضعی نیست که از فراکسیون امید گلایه کند/ شاید مجبور شویم برخی از بزرگان را حذف کنیم/ ورزشکاران جایی در لیست اصلاحات نخواهند داشت