پیشنهاد سیمانی‌ها به جهانگیری/ نرخ سود وام گران‌ صنایع اساسی کاهش یابد

یک کارشناس صنعت سیمان گفت: از معاون اول رئیس جمهور خواستیم تا با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از 28 به حدود 15 درصد طی سال‌های اخیر، دولت برای کمک به صنایع اساسی، نرخ سود تسهیلات کارخانه‌ها را کاهش دهد.

<
از: خبرگزاری فارس
پیشنهاد سیمانی‌ها به جهانگیری/ نرخ سود وام گران‌ صنایع اساسی کاهش یابد