خانواده شهدا مقام و درجه شهادت را دارند

نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی گفت: خانواده شهدا همانند شهدا، اجر و ثواب دارند، جراکه پس از شهدا بیشترین سختی را می‌بینند.

<
از: خبرگزاری فارس
خانواده شهدا مقام و درجه شهادت را دارند