Home

شهردار تبریز: احیای هویت فاخر شهر، تنها با تکیه بر مفاخر فرهنگی میسر است

شهردار تبریز از افتتاح یادمان شمس تبریزی در محوطه باغ گلستان خبر داد و گفت: این المان فرهنگی و ادبی، به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

از: خبرگزاری فارس
شهردار تبریز: احیای هویت فاخر شهر، تنها با تکیه بر مفاخر فرهنگی میسر است