مرد 2 زنه بجنوردی حین فرار از دادگستری جان باخت

مردی که برای پرونده صلح و سازش با همسرش در دفتر شورای حل اختلاف خانواده مستقر در دادگستری بجنورد حضور یافته بود به خاطر مواجه نشدن با خانواده همسر اول خود، راه فرار از درخت را انتخاب کرد که به قیمت از دست دادن جانش تمام شد.

<
از: خبرگزاری فارس
مرد 2 زنه بجنوردی حین فرار از دادگستری جان باخت