یک شرکت واردات و صادرات در گلستان 26 میلیارد تومان جریمه شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان از محکومیت 26 میلیارد تومانی یک شرکت واردات و صادرات به دلیل عدم پرداخت وام ارزی در این استان خبر داد.

<
از: خبرگزاری فارس
یک شرکت واردات و صادرات در گلستان 26 میلیارد تومان جریمه شد