اشاعه فرهنگ دینی سفارش قرآن کریم است/ تهاجم فرهنگی دشمن امروز شدیدتر از قبل شده است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: اشاعه فرهنگ دینی سفارش قرآن کریم و تهاجم فرهنگی دشمن امروز شدیدتر از قبل شده است.

<
از: خبرگزاری فارس
اشاعه فرهنگ دینی سفارش قرآن کریم است/ تهاجم فرهنگی دشمن امروز شدیدتر از قبل شده است