Home

توزیع فصل اول «خانه پوشالی» در شبکه نمایش خانگی

فصل اول مجموعه «خانه پوشالی» با موضوع پشت پرده قدرت در آمریکا از روز چهارشنبه توسط شرکت هنر اول توزیع می‌شود.

از: خبرگزاری فارس
توزیع فصل اول «خانه پوشالی» در شبکه نمایش خانگی