15 مهرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده دوره تابستان

دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵
15 مهرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده دوره تابستان

مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 15 مهرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان 95 است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه مالیاتی ایران، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: 15 مهرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان 95 است.

غلامرضا قبله‌ای خاطر نشان کرد:‌ مطابق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر 15 روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند، اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR ارائه کنند.

وی شرط بهره مندی از تسهیلات قانونی را تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی و پرداخت مالیات و عوارض دانست.

15 مهرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده دوره تابستان
jkkjkjkjkj