رابطه بی‌حجابی با کفران نعمت چیست+پاسخ دفتر استاد انصاریان

سؤال این است که آیا زیبایی و جمال که در زنان است نعمت نیست؟! آیا به وسیله این زیبایی سبب انحراف جوانان را فراهم کردن گناه نیست و آیا این گناه طبق کلام امیرمؤمنان(ع) کفران نعمت نیست؟!

<
از: خبرگزاری فارس
رابطه بی‌حجابی با کفران نعمت چیست+پاسخ دفتر استاد انصاریان