Home

نامه جمعی از فرزندان شهدا به دبیر جشنواره مقاومت

جمعی از فرزندان شهدا در نامه‌ای از هنرمندان دلسوز و دغدغه‌مندی که پای عهدشان ایستاده‌اند و هنوز هم می‌شود یاد و رایحه شهدا را در فیلم هایشان حس کرد قدردانی کردند.

از: خبرگزاری فارس
نامه جمعی از فرزندان شهدا به دبیر جشنواره مقاومت