رسانه‌های صهیونیستی از کتاب‌های درسی ایران عصبانی هستند

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه توجه به الگوسازی شخصیت‌های دفاع مقدس جزو اصولی است که در تألیف کتب درسی به آن توجه می‌شود،گفت: رسانه‌های صهیونیستی از کتاب‌های درسی ما عصبانی هستند.

<
از: خبرگزاری فارس
رسانه‌های صهیونیستی از کتاب‌های درسی ایران عصبانی هستند