طرح کاشت درخت به ازای هر تولد و ازدواج در زنجان آغاز شد

طرح کاشت درخت به ازای ثبت هر تولد و ازدواج با نام «هر تولد یک درخت زیبا و هر پیوند ازدواج یک درخت ماندگار» با حضور مسؤولان و مدیران شهری در زنجان به صورت رسمی آغاز شد.

<
از: خبرگزاری فارس
طرح کاشت درخت به ازای هر تولد و ازدواج در زنجان آغاز شد