Home

ابراز امیدواری برای افزایش حجم تجارت ایران و آلمان به 10 میلیارد یورو

مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان با بیان اینکه سال گذشته حجم تجارت بین ایران و آلمان 2.5 میلیارد یورو بود، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا چند سال آینده حجم تجارت دو کشور به 10 میلیارد یورو افزایش یابد.

از: خبرگزاری فارس
ابراز امیدواری برای افزایش حجم تجارت ایران و آلمان به 10 میلیارد یورو