آغاز سال تحصیلی و بازگشت تکاپو به دانشگاه‌ها/ از تجمع سنواتی‌ها تا معرفی برترین‌ها

سال تحصیلی به طور رسمی از هفته گذشته آغاز شد که دانشجویان آغاز سال را با تجمع درباره قانون سنوات آغاز کردند.

<
از: خبرگزاری فارس
آغاز سال تحصیلی و بازگشت تکاپو به دانشگاه‌ها/ از تجمع سنواتی‌ها تا معرفی برترین‌ها