Home

«جاستا» مختص عربستان نیست/ امکان شکایت از دیگر کشورها به اتهام تروریستی وجود دارد

یک کارشناس حقوقی و استاد دانشکده حقوق تگزاس گفت قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» (جاستا) خاص عربستان سعودی نیست و امکان شکایت از کشورهای دیگر به اتهام تروریسم وجود دارد.

از: خبرگزاری فارس
«جاستا» مختص عربستان نیست/ امکان شکایت از دیگر کشورها به اتهام تروریستی وجود دارد