Home

سایت شورای المپیک آسیا اشتباه خبر خود را اصلاح کرد + عکس

سایت شورای المپیک آسیا در پی درخواست و نامه نگاری کمیته ملی المپیک اشتباه خود در خبر مربوط به تعداد نفرات شرکت کننده در بازیهای آسیایی را اصلاح کرد.

از: خبرگزاری فارس
سایت شورای المپیک آسیا اشتباه خبر خود را اصلاح کرد + عکس