Home

قهرمان بوکس سنگین وزن جهان خداحافظی کرد!

بوکسور بریتانیایی و قهرمان جهان در سال ۲۰۱۵ از دنیای بوکس خداحافظی کرد.

از: خبرگزاری فارس
قهرمان بوکس سنگین وزن جهان خداحافظی کرد!
  test