لازمه رسیدن به کمال و ایمان حقیقی، پذیرش ولایت است

مسؤول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: لازمه رسیدن به ایمان حقیقی و کمال، پذیرش ولایت است وگرنه ایمان به خودی خود شخص را به کمال و رستگاری نخواهد رساند.

<
از: خبرگزاری فارس
لازمه رسیدن به کمال و ایمان حقیقی، پذیرش ولایت است