Home

هاشمی تغییر کرده است/ روحانی را خیرالموجودین اصلاحات می‌دانم

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در پاسخ به این سوال که آیا نظر و رویکرد هاشمی رفسنجانی تغییر کرده است، گفت: «هاشمی به تناسب زمان تغییر کرده است. همه تغییر می­‌کنند، باید هم تغییر کنند».

از: خبرگزاری فارس
هاشمی تغییر کرده است/ روحانی را خیرالموجودین اصلاحات می‌دانم