تضمین کل تسهیلات دریافتی تعاونی‌ها تا سقف 500 میلیون تومان/ تضمین طرح‌های کارآفرینانه

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با اشاره به تجربه موفق سایر کشورها در تضمین طرح‌های کارآفرینانه، ظرفیت‌های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را برای کمک به توسعه تعاونی‌ها تشریح کرد.

<
از: خبرگزاری فارس
تضمین کل تسهیلات دریافتی تعاونی‌ها تا سقف 500 میلیون تومان/ تضمین طرح‌های کارآفرینانه