نمایشگاه عکس تاریخ در قم برپا می‌شود

دبیر علمی کنگره تاریخ شهرسازی قم با اشاره به این‌که محورهای مشخصی برای این کنگره درنظر گرفته شده است، گفت: با استفاده از ظرفیت مسؤولان شهر قم نمایشگاه‌های عکس تاریخ قم و تاریخ تحول مسکن همزمان با این کنگره برپا می‌شود.

<
از: خبرگزاری فارس
نمایشگاه عکس تاریخ در قم برپا می‌شود