خدمتی که به معضل تبدیل شد/ به نام مردم به کام جانوران شهری مزاحم

با وجود اینکه مدت‌ها از ایجاد طرح مکانیزه شدن طرح جمع‌آوری زباله در آبادان می‌گذرد، این طرح با ضعف‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.

<
از: خبرگزاری فارس
خدمتی که به معضل تبدیل شد/ به نام مردم به کام جانوران شهری مزاحم