Home

امکان نظارت دقیق بر مدارس غیردولتی فراهم شد

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، هدف از ایجاد سامانه جامع نظارت بر مدارس غیردولتی را دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به این مدارس در حوزه‌های آموزشی و تربیتی عنوان کرد.

از: خبرگزاری فارس
امکان نظارت دقیق بر مدارس غیردولتی فراهم شد
  test