برخورد با منتشرکنندگان تصاویر سران فتنه در دانشگاه علم و صنعت/ تخلفات به هیات منصفه ارجاع شد

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵
برخورد با منتشرکنندگان تصاویر سران فتنه در دانشگاه علم و صنعت/ تخلفات به هیات منصفه ارجاع شد

رئیس دانشگاه علم و صنعت در رابطه با انتشار عکس‌هایی از سران فتنه در این دانشگاه گفت: گزارش این کار را به هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل‌های دانشجویی ارجاع دادیم و حتما با متخلفان برخورد می‌شود.

محمدعلی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در رابطه با انتشار عکس‌هایی از سران فتنه در مراسم آغاز سال تحصیلی این دانشگاه گفت: برخی دانشجویان تخلفاتی صورت دادند که قطعا با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: گزارش انتشار عکس‌هایی از سران فتنه را به هیات نظارت دانشگاه ارجاع دادیم و مسئله را پیگیری می‌کنیم.

برخورداری اظهار داشت: همچنین هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل‌های دانشجویی در حال پیگیری این موضوع است.

برخورد با منتشرکنندگان تصاویر سران فتنه در دانشگاه علم و صنعت/ تخلفات به هیات منصفه ارجاع شد