برخورد با منتشرکنندگان تصاویر سران فتنه در دانشگاه علم و صنعت/ تخلفات به هیات منصفه ارجاع شد

رئیس دانشگاه علم و صنعت در رابطه با انتشار عکس‌هایی از سران فتنه در این دانشگاه گفت: گزارش این کار را به هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل‌های دانشجویی ارجاع دادیم و حتما با متخلفان برخورد می‌شود.

<
از: خبرگزاری فارس
برخورد با منتشرکنندگان تصاویر سران فتنه در دانشگاه علم و صنعت/ تخلفات به هیات منصفه ارجاع شد