نگاه صحیحی به مدیریت حوادث و کاهش مخاطرات در کشور مشاهده نمی‌شود

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که زیرساخت‌های موجود تهران تناسبی با توسعه و رشد شهر ندارد، گفت: تهران آبستن حوادث بسیار بالایی است و متاسفانه نگاه صحیحی به مدیریت حوادث و کاهش مخاطرات در کشور مشاهده نمی‌شود.

<
از: خبرگزاری فارس
نگاه صحیحی به مدیریت حوادث و کاهش مخاطرات در کشور مشاهده نمی‌شود