توجه به ضمانت‌های شرعی و اخلاقی در تدوین استاندارد غذای حلال

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بهره‌مندی از نگاه اقتصادی در تدوین استاندارد غذای حلال امری مطلوب است ولی باید هدف اصلی ما بهره‌مندی مردم از غذای حلال باشد، گفت: در تولید غذای استاندارد حلال باید ضمانت‌های شرعی و اخلاقی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

<
از: خبرگزاری فارس
توجه به ضمانت‌های شرعی و اخلاقی در تدوین استاندارد غذای حلال